Modele zadań transportowych

Posted by: @@ewpadmin | Posted on: February 24th, 2019 | 0 Comments

Modèle wahadłowy-ciągły-Działa na podobnych zasadach, Jak modèle wahadłowy, z tą różnicą, że dany le środek transportowy nie Czeka na załadunek Czy rozładunek, un jedynie Dostarcza de oraz Puste przyczepy/naczepy/kontenery/nadwozia wymienne pomipezy punktami za-je wyładunku. Po zabraniu pełnej le przyczepy lub innej jednostki ładunkowej z points załadunku jest Ona dostarczana do points wyładunku. Tam których odłączenie le przyczepy pełnej, un podłączenie Następnie le przyczepy pustej je dostarczenie jej do points załadunku. W punkcie załadunku których odłączenie pustej przyczepy, un pełnej podłączenie. Modèle Ten charakteryzuje się tym, ze acteurs w NIM przynajmniej Trzy jednostki ładunkowe. Przykładem takiego modelu mogą być dostaw części Samochodowych OD podwykonawców do fabryki, gdzie w celu Ochrony wyprodukowanych elementów często Dostarcza się je w specjalnych kontenerach. Producent danego elementu Dostarcza aller faire fabryki samochodów w specjalnym pojemniku. Następnie zostawia pełny pojemnik (NP. KONTENER), un Pusty Zabiera, qui Dostarcza c; załadunku miejsca.

3. modèle promienisty-Polega na tym, iż jeden le środek transportu Posiada jedno Miejsce załadunku, lecz kilka miejsc wyładunku. Kierowa Pobiera towar, jedzie ne hurtowni, asortyment Tam wyładowuje, ponownie wraca ne miejsca załadunku, rusza Skąd do innego kontrahenta, gdzie również dokonuje wyładunku. Modèle promienisty-polega na dostarczaniu ładunków z miejsca załadunku do wie. diffĂŠrents miejsc wyładunku. Dany le środek transportu po dostarczeniu ładunku do punkŁ docelowego, wraca ne miejsca załadunku. Przykładem takiego modelu mogą być dostawy produktów z magazynu centralnego lub fabryki danego producenta do magazync >-regionatnych, Skąd prowadzona będzie dalsza Dystrybucja towarów. Dalsza dystrybuc; może być prowadzona również w oparciu o modèle promienisty, ALE także i przy.

korzystaniu obwodowego modelu. Modèle wahadłowy jest Chyba najprostszym modelem organizacji transportu. Polega sur po prostu na przewiezieniu towarów z miejsca załadunku do miejsca docelowego. Środek transportu przewożący towar kursuje regularnie pomigolozy oczyska dwoma miejscami, korzystając w tym czasie z jednej naczepy. Najczęściej na taki modèle transportu decydują się firmy, które dostarczają towar codziennie ne stałych odbiorców. Modèle wahadłowy-charakteryzuje się tym, że dany le środek transportowy regularnie kursuje, towar dostarczając, pomipanzyzy punktem załadunku je wyładunku. Przykładem takiego modelu może być NP. codzienna dostawa pieczywa lub prasy faire sklepu, gdzie Dany pojazd Dostarcza towar je wraca Pusty do bazy. 1. modèle wahadłowy-środek transportu regularnie kursuje dostarczając towar pomila punktem załadunku zzystaju wyładunku., przy tym TIH z tylko jednej nacziepy. Przykładem takiego transportu jest Stały dowóz materiałów Budowlanych na plac budowy Stadionu. 2.

modèle wahadłowy ciągły-jest bardzo podobny do transportu wahadłowego, z tą różnicą, że Kierowca skutki co najmniej 3 naczepami. Polega na tym, iż kierujący pojazdem Pobiera pełn naczepę, zawozi ją na budowę, Tam ją odłącza, un pustą Zabiera, którą budowlańcy zdążyli opróżnić.

Comments are closed.